Sihirli Eşya Özellikleri - Dark Venue
Aşağıda belirtilen özelliklerin sınırları "Duyurular" bölümünde sıralanmıştır. Arzu eden arkadaşlar bu bölümden öğrenebilirler. Ayrıca bu sınırlar artifact' ler için geçerli olmazlar. Zaten artifact' lerin bu kadar değerli ve alışverişte pahalı olmasının sebebi, taşıdıkları özelliklerin standart değerlerin üzerine çıkabilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu kaynağın yazımında olabildiğince yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını da vermeye gayret gösterdim ancak hatalar veya anlaşılmayan kısımlar pek tabi olabilir, bu aksaklıkları özel mesaj kanalıyla bana bildirebilirsiniz. Hem Türkçe hem İngilizce anlamlarını yazmamın sebebi ise, Ultima Online dilinde bu kelime ve terimlerin oyuncular arasında sıkça kullanılıyor olmasından dolayıdır. Bu bağlamda, her iki kullanımı ve bazı yerlerde de en yakın ve en mantıklı anlamlarını da vererek doğacak bir ikilemin önüne geçmek istedim.

Physical (fiziksel), Fire (ateş), Cold (soğuk), Poison (zehir), Energy Resistance (direnç): Resisting Spells (büyü direnci) yeteneğinin etkisini hiç hak etmediği kadar düşüren bu özellikler kalkan, zırh, silah ve takılarda bulunur. Aldığınız hasarın türüne göre etkisini azaltır. Mesela bir Ogre (bir yaratık) sadece fiziksel hasar verir böylelikle bu yaratıktan alacağınız hasarın azlığını veya çokluğunu sizin fiziksel direnciniz belirler. Bir büyücü size Flame Strike (Kal Vas Flam) atarsa devreye ateş direnciniz girer. Eğer birinin Energy Vortex' ine saldıracaksanız enerji direncinizin yüksek olması gerekir zira Energy Vortex %100 enerji hasarı verir. Direnç başına çıkarabileceğiniz azami değer 70' dir. Zırh, takı, kalkan ve silahlarda bulunabilen bu özellik takı ve silahlardan en fazla 15 değerini alabilir. Zırh ve kalkanlar bu sınırı geçebilir. Özellikle demirci veya terzi tarafından çeşitli ilave özellikler veren ingot (külçe) veya deriler ile kaplanan ve runic (değerli) kitlerle imal edilen zırh ve kalkanlar rahat geçer.

Physical, Fire, Cold, Poison, Energy Damage (hasar): Elinizdeki silahın verdiği hasarın, silahın sahip olduğu orandaki hasar türlerine dağılmasını sağlar. Mesela %100 ateş hasarına sahip bir silahla bir herhangi bir yaratığa veya kişiye vurduğunuzda verebileceğiniz hasar hedefin ateş direncine bağlıdır. Yani vuruşunuz %100 ateş etkilidir. Tabi bu özellik, silahın kaplanmasıyla veya silahın türüne bağlı olarak örneğin %40 Cold, %30 Poison, %30 Energy de olabilir. Dağınık hasar türüne sahip silahlar daha çok tercih edilir. Fakat bu yine sizin kişisel zevkinize, becerinize ve tercihinize kalmıştır. Burada en önemli nokta, Armor olarak tabir edilen zırh delme kabiliyetine sahip silahlarda %100 fiziksel hasar etkisinin bulunmasına dikkat edilir.

Swing Speed Increase (silahın sallama hızını artırma): Bu özellik silahlarda en çok aranan özelliklerden biridir. İşlevi, silahın hızını belli oranda artırmasıdır. Mesela Swing Speed Increase %25 özelliğine sahip bir silahın hızı %25 daha fazla artar. Alabileceği asgari değer %5; azami değer %30' dur. Çok kaliteli bir silahta bu özelliğin genelde %20 ve üzerinin olması beklenir.

Hit (Physical, Fire, Cold, Poison, Energy) Area: Mevcut silahınızın başarılı vuruşunda, verdiğiniz hasarı gösterdiği oranda, etrafınıza yayar. Mesela aynı anda iki Blood Elemental (bir yaratık) ile mücadele ederken, başarılı vuruşlarınızda her ikisine de bünyesinde bulunan hasarı verir. Ancak oyuncular arasındaki aksiyonlarda bu özelliğe sahip silahlar tercih edilmez. Çünkü yanınızda her kim varsa (mavi de olabilir) ona otomatik olarak atak vermiş ve darbede bulunmuş olursunuz. Ama teke tek pvp' lerde (düello) kullanılmasında sakınca yoktur. Aralığı %2-50' dir.

Hit (Lightning, Harm, Magic Arrow, Fireball, Dispel): Silahlarda en çok aranan özellikler bunlardır. Başarılı bir vuruşta, silah hangi büyüye sahipse onunla rakibe hasar verme şansı vardır. Mesela Hit Ligtning %25 özelliğine sahip bir silahın dört başarılı vuruşundan birinde hedefe Ligtning (şimşek) büyüsünün fırlatılması gerekir, ama Ultima Online' da zar hesabı kullanıldığından bu dört deneme art arda boş da geçebilir. Dispel büyüsü bilindiği gibi sadece summon edilmiş (canlandırılmış) yaratıklar için etkilidir. Aralığı %2-50' dir.

Mage Weapon (büyücü silahı): Büyücü silahları, kullanıcının Magery (büyücülük) yeteneğini o silah için gerekli olan yetenek gibi kullanmasını sağlar. Büyücü silahını elinizde tuttuğunuz sürece belli derecede büyücülük yeteneğiniz düşer. Eğer silahı elinizden atarsanız büyücülük yeteneğiniz eski haline gelir. Mesela Mage Weapon -28 yetenekli bir kryss' e (bir kılıç) sahipsiniz. GM Mage (büyücülük yeteneği 100) olarak bu silahı elinize aldığınız zaman yeteneğiniz 72' ye düşer ve sanki Fencing (sivri uçlu kılıçları kullanma) yeteneğiniz 72 imiş gibi silahı kullanabilirsiniz. Büyücü silahıyla özel vuruşlar yapmak için o silahın gerçek yeteneğine ihtiyacınız vardır.

Mage Armor (büyücü zırhı): Büyücü zırhları meditasyona giremediğiniz zırhlarla meditasyona girebilmenizi yani meditasyon yeteneğinizi kullanabilmenizi sağlar.

Hit Lower Attack (atağın şansını düşürme): Başarılı bir vuruşta hedefinizin size vurma şansını belli oranda düşürür. Sahip olduğu oran, ne kadar düşüreceğini belirler. Kaliteli silahlarda aranan güzel ve yararlı bir özelliktir. Aralığı %2-50' dir.

Hit Lower Defense (savunmanın şansını düşürme): Başarılı bir vuruşta hedefin savunma şansını düşürür, yani bir başka açıdan sizin vurma şansınızı artırır. Kaliteli silahlarda aranan güzel ve yararlı bir özelliktir. Aralığı %2-50' dir.


Hit (Life, Mana, Stamina) Leech: Hit Life Leech, hasara katkısı yoktur. Başarlı vuruşta verdiğiniz zararın %30' unu canınıza ekler. Oranı, bu özelliği başarılı kullanıp kullanamayacağınızı gösterir. Yüksek orana sahip silahla; reg (büyü yapmada kullanılan otlar), Mana veya bandaj harcamadan keyifle kendinize can basabilirsiniz. Hit Mana Leech, hesaplamaları Hit Life Leech' te olduğu gibidir. Fakat çekeceğiniz bu sefer Mana' dır ve başarılı kullanımda verdiğiniz zararın %40' ı oranında Mana' nızı doldurur. Yüksek orana sahip bu silahla özel vuruşlarınızı daha rahat kullanabilirisiniz. Profesyonel oyuncuların mutlak surette aradığı yegâne özelliktir. Hit Stamina Leech, bu sefer çekilen Stamina' dır ve verdiğiniz zararın %100' ünü Stamina' nıza ekler. Üç versiyonun da aralığı %2-50' dir.

Slayer Silahlar: Belli bir yaratık veya yaratık grubuna verdiği zararın iki katına çıkmasını sağlar. Mesela Water Elemental Slayer sadece Water Elemantal' e (bir yaratık) iki katı zarar verir; fakat Elemental Slayer bütün Elemental grubu içine giren yaratıklara iki katı zarar verir.

Hit Chance Increase (vuruş şansını artırma): Bu özellik silah, takı ve kalkanlarda en çok aranan özelliklerdendir. Hedefe vurabilme şansınızı belli oranda artırır. Mesela sizin bir yaratığa vurma şansınız %50 olsun, Hit Chance Increase %10 bir ürüne sahipsiniz. Böylelikle %50 olan vurma şansınız %55 olarak artar. Savaşçı karakterler için çok önemlidir. Yüksek oranlarda tutmak, düelloda veya aksiyonda kazananı ilan etmek açısından belirleyicidir. Aralığı %1-15' dir.

Defense Chance Increase (savunma şansını artırma): Bu da Hit Chance Increase gibi silah, takı ve kalkanlarda olabilir. İkisine sahip olan yüksek oranlardaki ürünler oldukça değerlidir. Bu özellik karşınızdaki yaratığın ya da oyuncunun size vurma şansını belli oranda düşürür. Hesaplaması bir önceki özellikteki gibidir. Basit bir mantıkla düşünülürse; bu özelliği en çok büyücüler kullanır ve onların işine yarar, ama bu demek değildir ki savaşçı karakterler için bir anlam taşımaz. Ancak yaygın kullanımı bu şekildedir. Bir savaşçı karakter için olmazsa olmaz değilken, bir büyücü için hayatî öneme sahiptir. Aralığı %1-15' dir.

Faster Casting (hızlı büyü okuma): büyünüzün cast etme (okunma) zamanını azaltır. Kalkan, silah ve takılarda olabilir. Bir malzemede en fazla +1 olabilir. Büyücüler için Faster Cast Recovery ile birlikte takılarda çokça tercih edilen özelliklerdendir.

Faster Cast Recovery (iki büyü arasındaki zamanı düşürme): Bir büyüyü okuduktan sonra ötekini okumak için gereken belli zamanı düşürür. Büyücüler için Faster Casting ile birlikte takılarda çokça tercih edilen özelliklerdendir. Aralığı 1-3' dür.


Spell Channeling: Spell Channeling silah ve kalkanlarda bulunan bir özelliktir. Türkçe karşılığı büyü yollarının açık olması sanırım :D. Yani büyü yaptığınızda elinizdeki silah veya kalkan çantanıza düşmez. Spell Channeling silahların genelde bir dezavantajı vardır oda Faster Casting -1' dir. Çoğu Spell Channeling özelliği bu dezavantaja sahiptir yani daha yavaş büyü yapmanıza yol açar. Tabi Faster Casting -1 olmayan silah ve kalkanlar da mevcuttur ve bunlar diğerlerine göre, takdir edersiniz ki daha değerlidir.

Lower Reagent Cost (reagent kullanımını azaltma): Bu özellik reagent (büyü yapmada kullanılan otlar) kullanımını veya Paladinlerin (bir tür büyücü karakter) tithe (ankh [canlandırma-resleme] taşına yatırılan altın) kullanımını belli oranda azaltır. %100 Lower Reagent Cost kıyafetler sayesinde bedavaya Necromancy, Magery veya Paladin' lik çalışabilirsiniz. Ayrıca hiç Reagent veya Tithe harcamadan koskoca bir Champion (şampiyon) bitirebilirisiniz. Oldukça rağbet gören bu özellik parça başınadır ve sadece takı ve zırh türlerinde bu özellik olabilir. Aralığı %1-20' dir.

Lower Mana Cost (Mana kullanımını azaltma): Yaptığınız büyü veya özel vuruşlarda Mana' nızın belli oranda daha az tükenmesini sağlar. Oldukça değerli ve pahalı bir özelliktir. Sadece takı ve zırh türleri bu özelliğe sahip olabilir. Aralığı %1-8' dir.

Use Best Weapon Skill (en iyi yetenek ile kullanılan silah): Bu özelliğe sahip silahları en yüksek savaş yeteneğinizle kullanabilirsiniz. Mesela Use Best Weapon özelliğine sahip bir Hammer' ı (çekiç) kullanmanız için Mace Fightning (sopa türü hantal silahları kullanan savaşçı yeteneği) yeteneğinizin olmasına gerek yoktur. Eğer 110 Swordsman ve 100 Fencing yeteneklerine sahipseniz, bu silah için 110 Swordsman yeteneğiniz kâle alınacaktır.

Lower Requirements (gereksinimi azaltma): Belli bir eşyanın kullanımı için gereken Strength, Dexterity veya Intelligence değerini belli oranda azaltır. Bu özellik büyücülere ve savaşçılara yüksek Strength isteyen zırh veya silahları kullanmaları adına yardımcı olur. Eğer bir malzemeyi üzerinizde taşıyabilmek için gerekli asgari Strength değerine sahip değilseniz, eşyanın üzerindeki bu değerin rengi kırmızı olacaktır. Aralığı %10-100' dür.

Strength / Intelligence / Dextery Bonus ve Hit Point / Mana / Stamina Increase: Hemen örnekle açıklayacak olursak, Strength Bonus 3 özelliğine sahip bir Gorget' i (boyunluk) giydiğiniz sürece Strength' iniz 3 artar. Strength / Intelligence / Dextery / Mana / Stamina bonuslarının olabileceği değer aralığı 1-8' dir. Fakat Hit Point Increase' in aralığı 1-5' dir.

Hit Point / Mana / Stamina Regeneration: Zırh parçalarında bulunan bu özellikler sayesinde canınız, Mana' nız ve Stamina' nız daha hızlı dolar. Yine kaliteli set parçalarında bu özelliklerin bulunması istenir. Hit Point ve Mana için parça başına alabileceği değerler 1-2 olup, Stamina için 1-3' dür.

Reflect Physical Damage (fiziksel hasarı yansıtma): Yüzdesine bağlı olarak aldığınız fiziksel hasarı size vuran kişiye yansıtır. Aralığı 1-15' dir.

Damage Increase (hasar artırma): Bu özellik, silahın temel olarak verdiği hasarı belli bir yüzde oranında artırır. Yine aranan özelliklerdendir. Ancak usta bir demircinin elinden çıkan silahların Exceptional (kaliteli) olanları daima en az %35 oranında bu özelliğe sahip olur. Aralığı silahlarda %1-50, takılarda %1-25' dir.

Luck (şans): Oyundaki devrim niteliğindeki yeniliklerden biridir. Kestiğiniz yaratığın zorluğu kadar, hatta ondan daha önemli olan şans, öldürdüğünüz bir yaratığın cesedindeki eşyaların kalitesini belirler. Bir kişide ulaşabileceği azami değer 1200' dür. Takı, silah ve her türlü zırh şans değeri taşıyabilir. Her saf parçada azami şans değeri 1-100' dür, fakat kaplama sayesinde zırh ve silahlarda bu değerin çok daha üstüne çıkmak mümkündür. Tabi bunun da bir sınırı vardır ve bu sınır 140 olarak belirlenmiştir. Şansın, bilinenin aksine define sandıklarından çıkan malzemenin kalitesine hiçbir etkisi yoktur. Dark Father' dan Major (daha değerli) Artifact (değerli antika) düşme oranını ve Paragon (sarı renkteki güçlü yaratıklar) yaratıklardan Minor (daha değersiz) Artifact düşme oranını direkt olarak etkiler.

Night Sight (gece görüş): Bu özelliği sahip olan bir eşyayı giydiğiniz zaman Night Sight büyüsünün etkisine maruz kalırsınız. Geçici değildir, o eşyayı üstünüzde bulundurduğunuz sürece bu özellikten faydalanabilirsiniz. Sadece takı ve zırh çeşitlerinde bulunur.

Spell Damage Increase (büyü hasarı artırma): Büyülerin hasarlarını belli oranda artırır. Büyücüler tarafından oldukça tutulan bu özellik, sadece takılarda bulunur. Aralığı 1-12' dir.

Enchance Potions (iksirin etkisini artırma): Bu özelliğe sahip eşyalar; içtiğiniz Potion' ların (iksir) etkisini, sahip olduğu değer oranında fazlalaştırır. Sadece takılarda bulunabilen bir özelliktir. Aralığı %5-25' dir.

Self Repair (kendi kendini onarma): Durability' si (sağlamlığı) azalan bir zırh veya silahınızda bu özellik varsa içiniz rahat olabilir, çünkü bu özellik belli bir zaman aralığında belli düzeyde silahınızı / zırhınızı kendiliğinden tamir eder. Aralığı 1-5' dir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: